Start Rekrutacja
Zasady naboru uczniów do Szkoły Podstawowej im.Bohaterów Westerplatte w Czempiniu Drukuj Email
Wpisany przez Dyrektor   
czwartek, 27 lutego 2014 20:06
1 kwietnia  2017 r. rozpoczyna się rekrutacja do klas I na rok szkolny 2017/2018.


  • Do szkoły przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.
Rodzice / prawni opiekunowie wypełniają i składają w sekretariacie szkoły ,,Kartę zgłoszenia dziecka do szkoły".
  • Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmuje się do szkoły jedynie w przypadku, gdy placówka dysponuje wolnymi miejscami
na podstawie wypełnionego przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka druku: „Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły " .

Karty zgłoszenia i  wnioski o przyjęcie do  szkoły podstawowej wydawane są w sekretariacie szkoły, a także dostępne są na stronie internetowej szkoły.

 

Dodatkowe informacje udzielane są w sekretariacie szkoły  lub telefonicznie pod numerem 61 2826789.


Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych.

 

Czynności rekrutacyjne

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 01.04.2017 r.

do 19.04.2017 r.

od 12.05.2017 r.

do 22.05.2017 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 20.04.2017 r.

do 27.04.2017 r.

od 23.05.2017 r.

do 29.05.2017 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

02.05.2017 r.

01.06.2017 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 04.05.2017 r.

do 10.05.2017 r.

od 02.06.2017 r.

do 19.06.2017 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

11.05.2017 r.

20.06.2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bożena Staniszczak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekty


logo


logo

Akcje


logo


logo


logo

Ulti Clocks content

Przydatne strony

Czempin.pl
Strona gminy Czempiń.
Jasiek
Strona Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Chorych i Potrzebujących - JASIEK
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Strona Ministerstwa Edukacji Narodowej
Serwis dla nauczycieli
Serwis internetowy menis.pl przeznaczony jest dla nauczycieli wszystkich szkół oraz przedszkoli. Jego głównym założeniem jest możliwość łatwej wymiany informacji pomiędzy nauczycielami, łatwy dostęp do wzorów dokumentacji, z którą nauczyciel spotyka się w pracy.

logo


Stworzone dzięki Joomla!. | Opracowanie i Administracja: Retia Jacek Peda - diagnostyka komputerowa samochodów - strony WWW.